Anime Tin tức Manga

Hình ảnh bối cảnh và tóm tắt tập 11 của anime “Chú thuật hồi chiến” đã được đăng tải !Sự tâm đầu ý hợp của Itadori và Yoshino …

Hình ảnh bối cảnh và tóm tắt tập 11 của anime “Chú thuật hồi chiến” đã được đăng tải !Sự tâm đầu ý hợp của Itadori và Yoshino …

Tóm tắt hình ảnh bối cảnh và nội dung tập 11 của anime truyền hình "Chú thuật hồi chiến" đã có!Tra cứu
Tóm tắt hình ảnh bối cảnh và nội dung tập 11 "Ngu ngốc và bảo thủ" (tổng cộng 10 ảnh)
Thông tin về tác phẩm TV anime "Chú thuật hồi chiến"


Anime truyền hình "Chú thuật hồi chiến" hiện đang được phát sóng trên mạng 28 đài MBS / TBS khung giờ "Super Animeism".
Từ ngày 11 tháng 12 (thứ sáu), đoạn cắt xem trước phim và tóm tắt tập thứ 10 của chương trình phát sóng tuần tự đã có!■Tóm tắt hình ảnh bối cảnh và nội dung tập 11 "Ngu ngốc và bảo thủ" (tổng cộng 10 ảnh)
Nanami, người bị Masato dồn vào chân tường đã huỷ bỏ giới hạn sức mạnh của phép thuật,
Phá hủy các bức tường của đường nước ngầm và các mảnh vỡ vụn như mưa bằng phép thuật 10 lời nguyền rủa "Ngói rơi ngói rơi".
Mặt khác, Itadori khi tiếp xúc với Yoshino rất tâm đầu ý hợp trong câu chuyện của bộ phim
Khi gặp mẹ của Yoshino và được mời đến nhà, tôi đã có thể nói chuyện cởi mở hơn.


Thông tin về tác phẩm TV anime "Chú thuật hồi chiến"

★ Thứ Sáu hàng tuần từ 1:25 đêm khuya
Hiện đang được phát sóng trên 28 đài MBS / TBS trên toàn quốc khung "Super Animeism"!

<trang web chính thức> http://jujutsukaisen.jp
<twitter chính thức> https://twitter.com/animejujutsu

© Gege Akutami / Shueisha /ban sản xuất Chú thuật hồi chiến


Bản gốc tiếng Nhật ở đây