Anime Tin tức Manga

Umbrella Acrylic Keychain sẽ được phát hành. Thiết kế 11 loại khác nhau như Itadori, Gojo, Inumaki, Nanami v.v.

 Umbrella Acrylic Keychain sẽ được phát hành. Thiết kế 11 loại khác nhau như Itadori, Gojo, Inumaki, Nanami  v.v.

Từ anime nổi tiếng "Chú thuật hồi chiến" Umbrella Acrylic Keychain sẽ được phát hành. Đây là một sản phẩm có thiết kế Itadori, Gojo, Inumaki, Nanami v.v. tay cầm chiếc ô rất dễ thương♪Công ty cổ phần Realize đang tiếp nhận đặt hàng trước "Umbrella Acrylic Keychain" 11 loại khác nhau (nhà sản xuất : Algernon Product) trong thời hạn hết ngày 3 tháng 1 năm 2021 tại Charadepa trên Trang Web Ec Manga chuyên dụng.
Công ty cổ phần Realize đang tiếp nhận đặt hàng trước "Umbrella Acrylic Keychain" 11 loại khác nhau (nhà sản xuất : Algernon Product) trong thời hạn hết ngày 3 tháng 1 năm 2021 tại Charadepa trên Trang Web Ec Manga chuyên dụng.

■ Nhà sản xuất : Algernon Product
■ Trang web bán hàng : Charadepa
■ Thời gian đặt trước: Đến ngày 3 tháng 1 năm 2021
Kích thước sản phẩm: (khoảng) W66 x H86mm * Tùy thuộc vào nhân vật
Giá sản phẩm: 800 yên (chưa bao gồm thuế)

© Gege Akutami / Shueisha / Ban sản xuất Chú thuật hồi chiến


Tại cửa hàng Character depart (thường được gọi là Charadepa), chúng tôi chuuyên phụ trách một loạt các thể loại hàng hóa manga và anime, từ chiến đấu đến truyện tranh và shojo.
Chúng tôi sẽ mang đến "Nơi mà bạn có thể gặp được những điều yêu thích" ở trong bạn.

◆Twitter →@characterdepart(https://twitter.com/charadepa_2
◆Instagram →character__depart(https://www.instagram.com/chara__depa/?hl=ja)


Bản gốc tiếng Nhật ở đây