Chương trình xổ số bán 1BOX “Trò chơi thẻ bài ONE PIECE Nhân vật chính thời đại mới” hiện đã có mặt tại Rakuten Books. “Game thẻ bài Pokemon” cũng sẽ được tổ chức cùng thời điểm

Chương trình xổ số bán 1BOX “Trò chơi thẻ bài ONE PIECE Nhân vật chính thời đại mới” hiện đã có mặt tại Rakuten Books. “Game thẻ bài Pokemon” cũng sẽ được tổ chức cùng thời điểm

Chương trình xổ số bán 1BOX “Trò chơi thẻ bài ONE PIECE Nhân vật chính thời đại mới” hiện đã có mặt tại Rakuten Books. “Game thẻ bài Pokemon” cũng sẽ được tổ chức cùng thời điểm

Rakuten Books trên Rakuten Ichiba đã bắt đầu nhận bán xổ số gói tăng cường mới nhất “Trò chơi thẻ bài ONE PIECE Nhân vật chính thời đại mới [OP-05] (1BOX)” của “Trò chơi thẻ bài ONE PIECE” phát hành vào ngày 26 tháng 8.

Thời gian chấp nhận xổ số là từ 10:00 ngày 28 tháng 8 (Thứ Hai) đến 16:59 ngày 30 tháng 8 (Thứ Tư) và người chiến thắng sẽ được liên hệ vào khoảng ngày 19 tháng 9 (Thứ Ba).

Đồng thời, việc đặt vé xổ số cho các vật phẩm mới nhất của “Trò chơi thẻ bài Pokemon”, bao gồm gói mở rộng “Trò chơi thẻ bài Pokemon Scarlet & Violet Expansion Pack Black Flame Ruler (1BOX)” phát hành vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 7, cũng sẽ được tổ chức. . Chúng tôi đang chấp nhận đơn đăng ký.

Trò chơi thẻ bài ONE PIECE Nhân vật chính thời đại mới [OP-05] đã trở nên khó mua do mức độ phổ biến của nó, nhưng Rakuten Books đã quyết định bán 1BOX bằng hình thức xổ số!

Lễ tân mở cửa từ 10:00 thứ Hai ngày 28 tháng 8 đến 17:00 thứ Tư ngày 30 tháng 8.

Sản phẩm này tiếp tục cháy hàng tại các cửa hàng và chỉ được bán với giá cao trên Amazon và Rakuten Ichiba (hãy cẩn thận về giá cả khi mua hàng!). Đó là một cơ hội quý giá để mua ở mức giá cố định, vì vậy nếu bạn muốn, hãy tham gia.

Xin lưu ý rằng bạn phải là thành viên Rakuten và đăng ký địa chỉ của mình để đăng ký bán xổ số.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang chấp nhận bán xổ số các sản phẩm liên quan đến “Trò chơi thẻ Pokemon Scarlet & Violet” nổi tiếng cùng lúc, vì vậy hãy nhớ xem thử!

Rakuten Books Trò chơi bài Pokemon & bán xổ số ONE PIECE

* Chỉ những thành viên Rakuten đã đăng ký địa chỉ mới có thể tham gia xổ số.


Tổng quan về xổ số

Thời gian nhận xổ số:
28/8/2023 (Thứ Hai) 10:00 đến 2023/8/30 (Thứ Tư) 16:59

Ngày liên hệ của người chiến thắng:
Khoảng ngày 19/9/2023 (Thứ Ba)
* Chỉ người chiến thắng mới được thông báo
* Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi về chiến thắng.

Thời gian mua hàng sau khi trúng thưởng/Ngày vận chuyển sản phẩm dự kiến:
Chỉ những ứng viên được chọn mới được thông báo.

Đối tượng sản phẩm

■ Trò chơi bài Pokemon
Gói mở rộng nâng cao trò chơi thẻ Pokemon Scarlet & Violet Raging Surf 1BOX
Gói mở rộng trò chơi thẻ Pokemon Scarlet & Violet Black Flame Ruler 1BOX
Trò chơi thẻ bài Pokemon Scarlet & Violet Deck Build Box 1 Black Flame Ruler
Thẻ trò chơi Pokemon Scarlet & Violet Gói mở rộng nâng cao Thẻ Pokemon 151 1BOX
Pokemon Card Game Scarlet & Violet Pokemon Card 151 Card File Set Venusaur Charizard Blastoise 1pc
Pokemon Card Game Scarlet & Violet Pokemon Card 151 Card File Set Poke Ball 1pc
Bộ thẻ bài Pokemon Scarlet & Violet ex đặc biệt 1 mảnh
Gói mở rộng Pokemon Scarlet & Violet Clay Burst 1BOX
Gói mở rộng trò chơi thẻ Pokemon Scarlet & Violet Snow Hazard 1BOX
Gói mở rộng nâng cao trò chơi thẻ Pokemon Scarlet & Violet Triplet Beat 1BOX
Gói mở rộng trò chơi Pokemon Scarlet & Violet Violet ex 1BOX
Gói mở rộng trò chơi Pokemon Scarlet & Violet Scarlet ex 1BOX
Trò chơi thẻ bài Pokemon Sword & Shield Gói cao cấp VSTAR Universe 1BOX
Gói mở rộng trò chơi thẻ Pokemon Sword & Shield Kích hoạt mô hình 1BOX

■ Trò chơi bài One Piece
ONE PIECE Card Game Nhân vật chính thời đại mới [OP-05] 1BOX

Animeカテゴリの最新記事